Rådgivning til ejendomsejere og developere

Få fordelen ved at kende myndighederne indefra 

Det offentlige system, der omgiver byggeprojekter, er kompliceret at forstå udefra. Hvilke reelle muligheder har I f.eks. som investorer, developere eller bygherrer? Hvem skal I inddrage? Hvordan planlægger I alle faser? Hvordan får I tilladelserne rettidigt i hus? Og hvilke alternative løsninger er der, hvis det oprindelige projekt ikke kan realiseres?

BYSKABER kan hjælpe under hele processen. Vi kan blandt andet sørge for at afkode de lokale politiske og planmæssige forhold, holde fokus på de vigtigste interessenter og guide jer under den politiske beslutningsproces. Vi kan også forud for hver ny fase vurdere risici og muligheder og rådgive om, hvordan I bedst griber dem an.

Bevar styringen – begynd med en plan- og byggestrategi

BYSKABER vil helst inviteres på banen i det afgørende øjeblik, hvor I står med en grund eller ejendom og skal beslutte, hvad der skal ske med den. De fleste lægger sig for hurtigt fast på et bestemt antal kvadratmeter, som de så hyrer rådgivere og arkitekter til at indfri præcis dét mål. I skyndingen får de ikke lagt en strategi for planarbejdet og byggeriet først. 

BYSKABER kender værdien af det grundige, strategiske forarbejde og er vant til at stille de vigtige spørgsmål: Hvor vil I bygge/bygge om? Hvordan kommer I den ønskede vej inden for givne rammer? Hvilke muligheder, styrker, trusler og svagheder venter forude? Hvordan får I skabt den gode historie fra starten? Og hvad vil I gøre, hvis der alligevel kommer protester? Hvem vil og skal I involvere, for at projektet får medvind fra start?

Vær aktiv spiller i lokalplanarbejdet

Lokalplanprocesser er helt uforudsigelige, hvis der ikke er lagt en god strategi. Har I derimod planstrategien på plads, inden lokalplanarbejdet går i gang, kan I altid handle jer frem til gode løsninger, når udfordringerne melder sig. I stedet for at være en passiv part, der blot stiller jer til rådighed for kommunens embedsmænd, tager I selv styring på, hvordan I vil møde de forskellige interessenter og deres dagsordener – myndigheder, politikere, borgere, meningsskabere, medier. I ved, hvordan I vil agere. Og I har på forhånd afklaret bundlinjen for de forskellige scenarier. 

Tvivl sætter processer i stå – handlemuligheder bringer jer videre

Ingen kan planlægge sig til 100 % problemfrie byggeprojekter. Men alle kan være forberedt på at håndtere de problemer, der altid vil opstå. Og alle kan organisere sig, så de kan handle hurtigt og klogt, når de uforudsete problemer melder sig. 

Her er forskellige situationer, hvor I kan bruge BYSKABER til at udlægge jeres handlemuligheder. Vores tilgang er, at så snart I kommer I tvivl om, hvad I skal gøre, gælder det om at feje tvivlen af banen med løsningsforslag, så I hurtigt kan komme videre.

  • Der er opstået alvorlige problemstillinger, som I sagtens kan forstå, men hvor I også har brug for hjælp til at vurdere konsekvenserne for byggeriet og byggeprocessen, så I kan handle. Det kan f.eks. være ved klagesager i planklagenævnet: Hvad er konsekvenserne af at vinde helt, delvist eller tabe helt, og hvilke muligheder byder de tre scenarier på?
  • I har fået lokalplan, men har I fået udnyttet alle de muligheder, der faktisk er i lokalplanen, Hvilke alternativer og utraditionelle løsninger kan BYSKABER pege på, som kan hjælpe jer mod målet ad andre veje, end der først var lagt ud?