Om

Om rådgivningsvirksomheden BYSKABER 

BYSKABER er stiftet i 2019 af Torben Gleesborg. Torben er uddannet landskabsarkitekt og mangeårig topleder i den kommunale sektor, fra hovedstadens travle stenbro til provinsens klukkende vandkant.

Om BYSKABERs stifter Torben Gleesborg 

Torben har på topniveau hentet indsigt i, hvordan arbejdet med planlægning og byudvikling foregår i den kommunale verden, både i det politiske system og hos fagmedarbejderne. Derfor ved han, hvordan man veksler politiske dagsordener til fagligt velfunderet byudvikling, hvordan man oversætter nedskrevne strategier til færdige bygninger og byrum. 

Torbens erfaring med strategisk byudvkling tæller blandt andet kommuneplaner, strategier for mobilitet, grøn udvikling, havnearealer, landområder og turisme. Her forstår han, hvad der sker bordet og byen rundt. Derfor ved han, hvad der skal til, for at politikerne kan se sig selv i strategierne, at borgerne er med på de store linjer, og at strategierne kan få ben at gå på, når de rammer embedsværket. 

Torben har førstehåndskendskab til udfordringerne i den kommunale verden, både i en stor og kompliceret kommune som København og i en landkommune som Vordingborg, hvor der er mindre afstand mellem bystyre og borger. Han har desuden skabt sig et stort netværk blandt borgmestre og topledere i danske kommuner.

Fotograf Camillahey.dk

CV Torben Gleesborg

Karriere

Siden 2019: Stifter og leder af den bystrategiske rådgivningsvirksomhed BYSKABER

2014-2019: Direktør, Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen

2011-2014: Udviklingsdirektør, Vordingborg Kommune

2007-2011: Anlægschef, Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen

Uddannelse

2012-15: Masterclassprogrammet Strategisk Byledelse, Realdania

2002-03: Organisationspsykologisk Uddannelse (OPU), Institut for Gruppeanalyse

1994: Cand.hort.arc (landskabsarkitekt),Den Kgl. Veterinær og Landbohøjskole

Tillidsposter og faglige netværk

2014-2019: Dansk Byplanlaboratorium, 2017-19 næstformand 

2019-: Byggesocietetet

2019-: Urban Land Institute (ULI)

Linkedin

https://www.linkedin.com/in/torben-gleesborg-7958755